} catch (e) { console.error('Custom Theme JS Code: ', e); }

Požiarnu ochranu nesmieme podceňovať

Ochrana nášho majetku je veľmi dôležitým aspektom nášho každodenného života. Existuje však jedna vec, ktorú chránime ešte častejšie! Áno, správne, jedná sa o náš život a život našich blízkych, ktorý chránime. Ochrana životov v kontexte s ohňom je veľmi diskutovaným a v dnešnej dobe aj prepracovaným odborom. Hovorí sa mu požiarna ochrana. Poďme sa pozrieť, ako je to v praxi, napríklad v prípade, keď sa rozhodneme zaobstarať protipožiarne uzávery.

protipožiarne uzávery

Požiar je v rodinných domoch najnebezpečnejšie v noci, kedy ľudia spia. Rýchlo vznikne, rýchlo sa šíri a ak nás neupozorní požiarny hlásič alebo domáci maznáčik, mnohokrát je neskoro a nemáme kadiaľ utiecť z horiaceho pekla. Preto sa začalo pracovať na legislatíve a rôznych osvetových podujatí hasičov, kedy spoločnosť zoznamujú s nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Príčiny vzniku požiaru

Najčastejším spôsobom, ako požiar v domácnosti vznikne je skrat na elektroinštalácii alebo elektrickom zariadení. Ak je totiž vada na elektroinštaláciu alebo zariadenie, môže dôjsť k vzniku skratu a následne rozšírenie nebezpečného požiaru. Uviedol som najčastejšie, samozrejme existuje aj veľa iných spôsobov, ako môže požiar vzniknúť.

Legislatívne boj proti požiaru

  1. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
  2. Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii
  3. Vyhláška MV SR č. 94/2004
  4. Vyhláška MV SR č. 169/2006

Odolnosť proti požiaru

Parameter, ktorý vypovedá o tom, ako dlho stavebnej konštrukcie alebo iné prvky, odolávajú účinkom ohňa a žiary. Časový úsek sa uvádza v minútach v základnej hodnotovej stupnici 1 S, 30, 45, 60, 90, 120, 180. Najčastejšie sa požiarna odolnosť meria týmito spôsobmi:

  • Skúškou,
  • Výpočtom,
  • Porovnávaním podľa legislatívy a noriem.

protipožiarne uzávery

Protipožiarne vráta

Najlepšie je prevencia, aby sme zamedzili vôbec vzniku požiaru. Bohužiaľ sa vždy tak nestane a rovnako dôjde ku vzniku požiaru. V tejto chvíli je najdôležitejšie zabezpečiť, aby zamedzilo šíreniu požiaru. V priemyselnej oblasti k tomuto slúži protipožiarne uzávery, ktorá sa od štandardných príliš nelíši ale sú konštrukčne uspôsobené, aby dokázala zamedziť šíreniu požiaru po objekte.

požiarné uzávery, Spedos, požiarna ochrana, ew 30, požiarné dvere

(Average rating NAN on 0 rating)
Chcete tu publikovať článok alebo získať hodnotný spätný odkaz? Píšte!

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dodávateľ webu: Agentura Weboo